Start

De Vereniging

Historisch spreekuur

Foto van de maand

Nieuws

Winkel

Jaarverslagen

Aanwinsten

Vraag&antwoord

Links

Sponsors

Kwintsheul in 1916
De foto van maart toont een groep van één vrouw en tien mannen, jong en oud, rond een werkbank. In het fotoarchief heeft deze foto als bijschrift gekregen: "personeel van timmerman Janknegt 1916". Deze foto is nu bijna negentig jaar oud, dus wordt er een groot beroep gedaan op het geheugen van de bevolking. Wie zijn deze mensen en welk werk deden zij? Was er een speciale reden om op de foto te gaan? Waar is deze foto genomen? Op al deze vragen zoekt de Historische Werkgroep het antwoord.

 


Telefonische reactie van H. Vreugdenhil uit De Lier (oorspronkelijk uit Kwintsheul, naast de Kipstraat)

Nummer 1 is ome Kees Janknegt
Nummer 2 is ome Arie Janknegt
De grote hamer die de jongen links in zijn handen heeft, heet een slegger.
Op de foto moet ook nog neef Jacob staan, maar die heb ik alleen gekend toen hij al vrij oud was.

De foto is genomen voor het huis van Arie Janknegt aan de Heulweg. Op deze plaats staat nu het bouwbedrijf van Jongerius. Links (voor de kijker) zat schilder Verbeek en rechts de meel- en veevoederhandel van Adriaan Jansen.


Maart 2005

De informatie over de foto werd gegeven door de families Jaap Janknegt en Jaap van der Lely en de heer Buijs.
We weten nu dat het niet allemaal personeel was, want dat hadden ze niet zoveel. Later in het gesprek bleek het om familie te gaan. Het resultaat is het volgende:

1. Ome Keessie Janknegt
2. Ome Arie Janknegt
5. Johan Janknegt
6. kan ook Johan Janknegt zijn, want hij had een snor
9. Reinier Janknegt (vader van Jaap Janknegt)
11. Lie Moor (?) (huishoudster).

Er was een huishoudster want Keessie en Arie waren vrijgezel. De beide heren Jaap hadden een herinnering aan een vrouw die sokken stopte.

Van de heer Buijs kregen we een situatieschets van het pand. Links was het huis van Verbeek de schilder en rechts was de werkplaats die naar voren uitstak en daarnaast woonde Jansen de meelboer. Tegen de werkplaats stonden altijd vaarbomen.
Naast het huis van Verbeek is nu de Lelielaan en daar woonde de schippersfamilie Alblas, de twee zoons gebruikten, wanneer zij naar de schuit gingen, de vaarboom als polsstok. Dan hoefden ze niet om te lopen. Wie in het water terecht kwam moest een biertje betalen.


Reactie op de foto van de Historische werkgroep in o.a. de Parel van week 9 2005.

Deze foto is een copie van de originele foto, welke in ons bezit is en ik wil u hierbij e.a. toelichten.

In welk jaar de foto is genomen is onbekend, maar het moet gezien de leeftijd van de personen op de foto rond 1920 geweest zijn. 
De foto is genomen voor het woonhuis van Heulweg 103 te Kwintsheul. Rechts van het woonhuis stond een houten werkplaats.
Voor het huis lag een terrein dat gebruikt werd als opslag en werkterrein.
Het huis met werkplaats is door de toenmalige eigenaar gebouwd in 1874 en door ons gesloopt in 1987 om er een nieuw huis voor in de plaats te bouwen.
Jullie hebben een foto van dit huis met werkplaats in jullie archief, zo niet dan hebben wij er nog wel een.

De personen op de foto zijn de timmerlieden en de huishoudster.
Op de voorste rij v.l.n.r. R. Janknegt, J. Nowee, Gerritje Janknegt.
Middelste rij: “Delftse” Toon, J.v.d. Zeide, J.C. Janknegt, Joh. Janknegt, R. Hoogebrugge en “Haagse Toon”.
Achteraan: C. Janknegt (Oom Keessie) en J.P. Janknegt (Jaap), de eigenaar en oprichter van het bedrijf.

Het bedrijf is opgericht door Jaap Janknegt in 1874.
Mijn vader, de heer Miel Jongerius, heeft het bedrijf op 1 mei 1949 overgenomen van de heer Janknegt.
Ikzelf heb in 1985 het bedrijf overgenomen van mijn vader. Het bedrijf heet nu: Bouwbedrijf Jongerius BV.

Met vriendelijke groet,

Henk Jongerius, Kwintsheul


From: Leeke van der Poel 
To:
Sent: Tuesday, March 08, 2005 3:31 PM
Subject: foto van de maand / maart

Informatie van mevrouw Ariena Ouwendijk – Janknegt / ’s-Gravenzande:

Nummer 1: Kees Janknegt

Nummer 2: Arie Janknegt

Nummer 5: Johannes (Hannes) Janknegt (vader van mevrouw Ouwendijk-Janknegt)

Nummer 10: Rein Janknegt (jongste zoon van Arie)

Kees (1) en Arie (2) zijn broers.

Kees is zeker in de negentig geworden. Hij ging tot op hoge leeftijd nog altijd met zijn gereedschapskist de pad op. Als reden voor zijn sterke gestel gaf hij aan: “elke dag een rood wijntje en een taaipop”.

In het gezin van Arie waren 6 kinderen: 4 zoons en 2 dochters.

De vier zoons waren Jacob, Piet, Hannes en Rein. De twee dochters heetten Tina en Gerritje.

- Jacob is nooit getrouwd geweest.

- Waarschijnlijk staat Piet ook op de foto. Hij was wellicht de eerste die in Kwintsheul met een “omnibus” (paard en wagen / bus als “vaste” vervoersdienst) reed. Piet is relatief jong overleden. Hij is waarschijnlijk met een dochter van een Bakkenes getrouwd geweest.

- Hannes is eerst getrouwd geweest met Soetje Zwaanswijk en na haar overlijden hertrouwd met Pleuntje Vreugdenhil.

- Rein is getrouwd met een zus van een Bakkenes die nog aan de Zuidweg in Naaldwijk gewoond heeft.

Wellicht komen nog nadere gegevens in het geheugen naar boven.

Veel succes met uw zoektocht.

Vriendelijke Groeten,

Leeke van der Poel, Naaldwijk


From: Damen 
To:
Sent: Thursday, March 10, 2005 3:36 PM
Subject: 3e fotovan de maand


Namens mijn vader de Hr. G.A. van Marrewijk, bericht ik u dat hij slechts 2 personen op de foto kan herkennen.
Van de bovenste 2 personen is de linkse met de donkere pet op de Hr. Jan VIs, veilingschipper
Op de bank op zijn knieeën zittend is Willem Kortekaas.
De rest kent hij niet.

Met vriendelijke groet, namens de Hr. Van Marrewijk