Start

De Vereniging

Historisch spreekuur

Foto van de maand

Nieuws

Winkel

Jaarverslagen

Aanwinsten

Vraag&antwoord

Links

Sponsors

De Historische Werkgroep Oud Wateringen en Kwintsheul (werknaam: Historische Vereniging Wateringen–Kwintsheul) is in 1973 opgericht en is in 1985 een vereniging geworden.
Sinds 1 januari 2012 heeft het de Culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Contactgegevens:

·         Adres : Hofboerderij – Kaaskelder, Hoflaan 1, 2291 CP Wateringen.

·         Postadres:  Postbus 170, 2290 AD  Wateringen.

·         Telefoon: 0174 29 69 09, e-mail: info@hvwk.nl en website: www.hvwk.nl.

·         Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nr. 40 39 80 61.

·         RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is 815192265.

 

Doelstelling is de geschiedenis van de twee dorpen te onderzoeken, te bewaren en te verspreiden.

Het beleidsplan beschrijft de wijze hoe deze doelstelling waar te maken. In grote lijnen gaat het om de uitwerking van de volgende activiteiten:

Onderzoek:

·         Onderzoek van archieven, historische uitgaven, actuele gebeurtenissen en bijwonen van (erfgoed)bijeenkomsten en noodzakelijke cursussen door (bestuurs)leden en vrijwilligers. Het bewerken van de verkregen gegevens.

Bewaren:

·         Het aanschaffen en ordenen van historische uitgaven, fysiek en/of digitaal. Gestart is met het maken van een digitaliseringsplan en digitaliseringsprojecten. Dit laatste in afstemming / samenwerking met andere historische verenigingen, erfgoedinstellingen en gemeentelijke archief instellingen.

Verspreiden:

·         Het houden van een maandelijks spreekuur voor leden en geïnteresseerden.

·         Het publiceren van artikelen middels het kwartaalblad en het jaarboek van onze vereniging.

·         Publicaties in diverse plaatselijke kranten en websites (incl. de eigen website)

·         Gebruik van social media berichten op de eigen website, facebook en twitter.

·         Het organiseren van activiteiten zoals lezingen, historische cafés, tentoonstellingen, historische markten.

·         Meewerken aan open monumentendag en specifieke acties.

 

Het bestuur bestaat uit 7 leden en is als volgt samengesteld:

·         voorzitter:                  C.H.M. (Chris) Batist

·         secretaris:                 J.J. (Jan Joop) Veenman

·         penningmeester:       J.G.H.M. (Jan) van Heijningen

·         bestuurslid:                J.A. (Jan) de Brabander

·         bestuurslid:                C. (Corrie) van Leeuwen-de Vette

·         bestuurslid:                H.J.M. (Eric) Luiten

·         bestuurslid:                B.A.J. (Bernadette) Wenneker-van Koppen

De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werk en er is geen personeel in dienst.

 

Jaarverslag 2017

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten met een financiële verantwoording is te lezen in het jaarverslag 2017, gepubliceerd in juni 2018.