Start

De Vereniging

Historisch spreekuur

Foto van de maand

Nieuws

Winkel

Jaarverslagen

Aanwinsten

Vraag&antwoord

Links

Sponsors

Jaarverslagen

In plaats van de contactbrieven geeft het bestuur van de vereniging vanaf het verslagjaar 1988 een jaarverslag uit met de belangrijkste gebeurtenissen. Eveneens opgenomen zijn de nieuwe aanwinsten, archeologische meldingen en het financiŽle overzicht. In elk jaarverslag wordt een historisch artikel geplaatst. In onderstaand overzicht staan de artikelen die in de jaarverslagen zijn verschenen. Een aantal is te lezen door op de bijbehorende link te klikken.


Jaarverslag 1988. 

Eendenkooien / door J. de Brabander
In: Jaarverslag 1988 / Historische Werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul, p. 5-9.

Dit artikel beschrijft de vormgeving van de eendenkooi en de techniek van het vangen van eenden. In Wateringen bevonden zich in de 18e en 19e eeuw twee eendenkooien.


Jaarverslag 1989.

Het Galgeweitje / F.C. Groen
In: Jaarverslag 1989 / Historische Werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul, p. 6-9.

In de jaren '20 van de 20e eeuw werd het stukje land op de hoek van de Kerklaan en de Poeldijkseweg (nu Kerklaan 50) nog het Galgeweitje genoemd. De schrijver toont aan dat sinds het eind van de 16e eeuw hier geen terechtstellingen meer hebben plaatsgevonden, maar dat de naam nog ruim 300 jaar bleef voortbestaan.


Jaarverslag 1990.

De Oud en Nieuw Wateringveldpolder / Corn.J. van der Doef
In: Jaarverslag 1990 / Historische Werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul, p. 11-19.

De beide polders horen vanouds bij het ambacht Wateringen. Geschetst worden de ontstaans- en ontginningsgeschiedenis.


Jaarverslag 1991.

Een mishandeling door baljuw Knol / F.C. Groen
In: Jaarverslag 1991 / Historische Werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul, p. 13-16.

Op 9 september 1678 wordt ten overstaan van de schepenen van Wateringen een verklaring afgelegd. Hierin vertellen Cornelis Gijssen van der Valck, gemeentebode, en zes getuigen hoe baljuw Knol en zijn twee zonen de bode hadden bedreigd en geslagen.


Jaarverslag 1992.

Gantel en Vliet, twee tegenstromen / Corn.J. van der Doef
In: Jaarverslag 1992 / Historische Werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul, p. 12-19.

De waterlopen Gantel en Vliet kennen een lange historie. De auteur verhaalt over de oorsprong van de namen, de bedijkingen en de afwateringen. Een uitgebreid literatuuroverzicht is opgenomen.


Jaarverslag 1993.


De Hoeken en hun huizen / F.C. Groen
In: Jaarverslag 1993 / Historische Werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul, p. 15-19.

Als geen andere heeft de familie Hoek een belangrijke rol gespeeld in het Wateringen van de 19e eeuw. Nog steeds getuigen enkele karakteristieke huizen van haar nadrukkelijke aanwezigheid in de dorpsgemeenschap, zoals Het Hoge Huis, Suydervelt en Herenstraat 43. Het artikel is in 1995 opnieuw verschenen in het Historisch Jaarboek Westland met enkele aanvullingen.


Jaarverslag 1994.

Razzia 20 december 1944 / J.W.H. Olyslagers
In: Jaarverslag 1994 / Historische Werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul, p. 15-19.

Op woensdag 20 december 1944 had in Wateringen en Kwintsheul de in november ingezette jacht naar mannen tussen 17 en 40 jaar plaats. Doel van de bezetter was wegvoering van de weerbare mannen en het verkrijgen van dwangarbeiders. Het artikel beschrijft het oppakken van de mannen, de reis naar Duitsland, de werkzaamheden en de terugkeer na de bevrijding.


Jaarverslag 1995.

Hier zat Vios / F.C. Groen
In: Jaarverslag 1995 / Historische Werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul, p. 15-18.

Piet Lipman ("Piet Vios"), de oprichter van de busmaatschappij Vios, dook op 19 september 1944 onder in de Hervormde Kerk. Hoe hij dat deed en wat er die dag nog meer gebeurde wordt in dit artikel beschreven.


Jaarverslag 1996.

Dominee ik kan niet schreien
In: Jaarverslag 1996 / Historische Werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul, p. 13-18.

Wateringen werd op 4 oktober 1931 opgeschrikt door een moord op twee kinderen aan de Dorpskade. Dit artikel beschrijft de misdaad, de gebeurtenissen in het dorp gedurende de volgende dagen, de begrafenis en de nasleep.


Jaarverslag 1997

Het leven aan de Zwet rond 1900
In: Jaarverslag 1997 / Historische Werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul, p. 16-18.

Naar aanleiding van een oproep uit de gemeenteraad voor een tramverbinding met Wateringen wordt de geschiedenis geschetst van het plan om rond 1900 een tram van Delft naar Loosduinen aan te leggen. Ook wordt aan de hand van een van de toenmalige bewoners een overzicht gegeven van de bewoners aan de Zwetkade.


Jaarverslag 1998

25 jaar Historische Werkgroep "Oud-Wateringen & Kwintsheul"
In: Jaarverslag 1998 / Historische Werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul, p. 16-19.

De Historische Werkgroep is opgericht in 1973. Het artikel schetst de ontstaansgeschiedenis en de activiteiten in de eerste 25 jaar.


Jaarverslag 1999

De Middenmolen in de Nieuw Wateringveldse Polder / Jac.J. Holierhoek
In: Jaarverslag 1999 / Historische Werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul, p. 11-18.

Archeologisch onderzoek heeft in 1999 de resten van de Middenmolen aan de Dorpskade aan het licht gebracht. Deze molen was onderdeel van een schepradgang van drie molens die het water uit de lage polder in het hogere boezemwater van de Zweth maalden.


Jaarverslag 2000

Ramp over Wateringen
In: Jaarverslag 2000 / Historische Werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul, p. 11-12.

In de zomer van 1849 werd Wateringen getroffen door een cholera-epidemie die 215 levens eiste.


Jaarverslag 2001

Een spectaculaire ontsnapping / F.C. Groen
In: Jaarverslag 2001 / Historische Werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul, p. 18-20.

Op grond van een handgeschreven lijst van Piet Lipman wordt deze aanvulling op het artikel Hier zat Vios gepresenteerd.


Jaarverslag 2002

Kent u Wateringen? / Jan Walch ; bew. door J.J. Schijven
In: Jaarverslag 2002 / Historische Werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul, p. 17-19.

Oorspronkelijk gepubliceerd in Het Vaderland ca. 1934 en in Jaarverslag 1979 van de gemeente Wateringen. De schrijver wandelt van Den Haag naar Wateringen, gaat zitten in Het Wapen van Wateringen en observeert het eeuwenoude pleintje.


De konijnenveiling van Kwintsheul
In: Jaarverslag 2002 / Historische Werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul, p. 19-20.

Een anonieme schrijver geeft een impressie van een willekeurige dinsdagavond in 1977 bij de konijnenveiling in Kwintsheul waar veilingmeester Cor Nowee de scepter zwaait.


Jaarverslag 2003

Zoenbrief uit het jaar 1568 / door A. van der Marel
In: Jaarverslag 2003 / Historische Werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul, p. 16-20.

De auteur presenteert een transcriptie van en een toelichting op een zoenbrief die zich in het Rechterlijk Archief van Rijswijk bevindt. In de strafzaak over de moord op Jacob Adriaanszoon, wonende te Wateringen, door Pieter Gerritszoon wordt door een kerkelijk 
scheidsrechter een verzoening bewerkstelligd en een vergoeding vastgesteld.. De strafzaak werd gehouden in de kerk te Rijswijk. Het artikel is oorspronkelijk kort na de oorlog geschreven. 
 

Jaarverslag 2004

De preekstoel van de Hervormde kerk te Wateringen / door J.G. van Walsem
In: Jaarverslag 2004 / Historische Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul, p. 17-21.

De dominee geeft een goede beschrijving van de herkomst van de preekstoel (Huis Honselaarsdijk), de restauratie en de brand in de kerktoren van 13 juni 1882. Het artikel is oorspronkelijk verschenen in Eigen Haard, 1884, No. 15, p. 184-187.


Jaarverslag 2005

Noodkreet van een dokter / door Antoon van Rutte
In: Jaarverslag 2005 / Historische Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul, p. 21-25.

In de herfst van 1944 deed dokter Jansen een noodoproep aan de bevolking om de kinderen van Wateringen te redden. Zij kregen te weinig en te slecht te eten. Er werd een commissie ingesteld die tot de zomer van 1945 zorgde voor de 'kinderkeuken'. Het verkrijgen van voldoende voedsel was soms een hachelijke zaak.
Het artikel is eveneens verschenen in het parochieblad van de St. Jan de Doperkerk en Westlands StreekHistorie.

Jaarverslag 2006

De familie Sweyn uit Kwintsheul/Wateringen in de veertiende eeuw / door Harry Groenewegen
In: Jaarverslag 2006 / Historische Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul, p. 21-29.

In het Westland en omstreken leefden in de middeleeuwen verschillende adellijke families. Naast deze adellijke families, bestond er ook een lage adel, die vrijwel onbekend en daardoor minder beschreven is. In Wateringen komen we de familie Sweyn tegen in de 14e eeuw. Zij woonden onder andere op de plaats van de huidige boerderij Halfwege en in de buitenplaats Suydervelt.Jaarverslag 2007

De buitenplaats Suydervelt bij Wateringen / door A. van der Marel
In: Jaarverslag 2007 / Historische Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul, p. 22-28.

De auteur treft in het Rijksarchief een transportakte aan uit 1746 over de hofstede Zuyderveld. Hij geeft een overzicht van de grootte van het landgoed, de kopers en verkopers en de latere geschiedenis van de buitenplaats. Het artikel is oorspronkelijk verschenen in Historia, jrg. 15 (1950), p. 213-216.


Jaarverslag 2008

Korte historie van Wateringen / door J.G.B. Nieuwenhuis
In: Jaarverslag 2008 / Historische Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul, p. 18-20.

In 1952 werd door de auteur, gemeentearchivaris 2e klas van Rotterdam, een inventaris van de stukken uit het gemeentearchief uit de periode 1613-1928 voltooid. Voor deze inventaris schreef hij een kort historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Wateringen, waaronder de heren van de Wateringhe, schout en schepenen, de municipaliteit in de Franse tijd en de polderbesturen.
 

Jaarverslag 2009

De moord van Gerard van de Wateringe / door R. Fruin
In: Jaarverslag 2009 / Historische Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul, p. 21-25.

De auteur heeft bij toeval in het Rijksarchief een oorkonde gevonden die een nieuw licht werpt op de beweringen die Frederiks heeft gedaan over de moord op Gerard (Gerrit) van de Wateringhe. Ook constateert hij nog andere onjuistheden in het artikel. Oorspronkelijk verschenen in Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, nieuwe reeks, dl. 8 (1875), blz. 227-233.


Jaarverslag 2010

Stichting van het klooster Bethlehem te Wateringen / door A. Driessen
In: Jaarverslag 2010 / Historische Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul, p. 21-28.

De auteur heeft sinds het schrijven van zijn eerste artikel over de geschiedenis van Wateringen in 1899 nieuwe bronnen onder ogen gekregen en beschrijft de oprichting en het functioneren van het klooster. Oorspronkelijk verschenen in Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem, dl. 30 (1906), blz. 235-246.

Jaarverslag 2011

Mijn eerste (nood)opgraving op een akker van boer Harteveld in de Oude Broekpolder / door Cornelis J. van der Doef
Hond blijkt melkkoe / door M.J.M. Vis


Jaarverslag 2012

Het verhaal achter de grafsteen van Jannetjen Hendricx van Ryn, Obit den 21 februari 1688 / door Chris Batist

Jaarverslag 2013

Houtzaagmolens te Wateringen (1856-1885) / door Martin Vis


Jaarverslag 2014

Houtzaagmolen "De Gunst" (ca. 1855-1901) / door Martin Vis


Jaarverslag 2015

Van Sammersbrug tot Haasjesheul / door Mi-Te Goeijenbier


Jaarverslag 2016

Proces over het gebruik van De Quack te Wateringen / door Chris Batist


Jaarverslag 2017

Uit de as herrezen / door Eric Luiten