Start

De Vereniging

Historisch spreekuur

Foto van de maand

Nieuws

Winkel

Jaarverslagen

Aanwinsten

Vraag&antwoord

Links

Sponsors

Nieuws 2018-1

De preekstoel van de stadhouder
In de Hervormde Kerk van Wateringen bevindt zich een heel bijzondere preekstoel. Zo op het oog lijkt een preekstoel als alle andere, maar deze heeft een vorstelijke herkomst. Dit prachtige stuk houtsnijwerk is namelijk afkomstig uit het Huis Honselaarsdijk en is gemaakt voor stadhouder Frederik Hendrik en zijn echtgenote Amalia van Solms.

De kerk van Wateringen heeft de preekstoel in 1758 cadeau gekregen van Anna van Hannover, echtgenote van stadhouder Willem IV. Sinds de achttiende eeuw heeft een indrukwekkende reeks Wateringse dominees vanaf deze plaats de gelovigen toegesproken.

De geschiedenis van deze unieke Oranje-preekstoel wordt verteld door de voormalige kerkrentmeester Jan Post in zijn lezing die hij op uitnodiging van de Historische Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul op vrijdag 6 juli 2018 in de Hervormde Kerk aan het Plein in Wateringen houdt.

De jaarvergadering is vrij toegankelijk voor leden en niet-leden van de Historische Werkgroep. Naast de lezing wordt ook een aantal huishoudelijke zaken geregeld, zoals het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening en de verkiezing van het bestuur. De deur is open vanaf 19.30 uur en de vergadering begint om 20.00 uur.

Het zojuist verschenen Jaarverslag 2017 bevat naast een overzicht van de vele activiteiten van de Historische Werkgroep ook een historisch artikel. Dit jaar is dat Uit de as herrezen door Eric Luiten. Het artikel vertelt de geschiedenis van de eerste Wateringse harmonie De Ster (1898-1918). Vijf jaar na de opheffing zou de vereniging herrijzen als De Phoenix.


Historisch café VIOS WateringenDonderdag 31 mei 2018 staat busmaatschappij VIOS centraal in het nieuwe historisch café van de Historische Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul
in Bibliotheek Wateringen. Generaties Wateringers en Westlanders zijn vervoerd met lijnbussen of touringcars van dit eens grootste busbedrijf van Nederland.
Nog steeds kan er met de VIOS gereisd worden, een deel van het bedrijf heeft nog steeds bussen, een ander deel is omgevormd tot reisbureau. De oude
garage van VIOS aan het Plein is een gemeentelijk monument.

Iedereen die ooit in een VIOS-bus heeft gezeten is van harte welkom, net als alle andere belangstellenden. Oud-medewerkers wordt speciaal gevraagd om te
komen en foto's, plakboeken en andere VIOS-spullen mee te brengen om te laten zien.

De Historische Werkgroep verzorgt een kleine expositie die alleen deze avond te zien is. Iedereen kan tijdens dit café aan de hand van de foto's verhalen
vertellen en herinneringen ophalen aan de rijke historie van een markant busbedrijf. Het wordt een gezellige avond.

Het Café in de bibliotheek aan Dorpskade 3 begint om 20.00 uur, de zaal is geopend vanaf 19.30 uur. De toegang en de koffie zijn gratis. Dit historisch café
is mogelijk gemaakt door een bijdrage van Westland Cultuurweb."Kwintsheul begrensd" naar Wateringen


Lange Wateringkade met op de schuit de keurmeester van de veiling. Rechts de wagen van melkboer Kuypers.
Verderop staat het afdak van de eerste veiling van Kwintsheul.


In de bibliotheek van Wateringen is in de maand april de expositie "Kwintsheul begrensd" te zien. Deze expositie van historische Heulse foto's is
samengesteld door de Historische Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul ter gelegenheid van de viering van de eenwording van het dorp
Kwintsheul. Eerder is de expositie te zien geweest in De Kastanjehof.

Het opschuiven van de gemeentegrenzen op 1 juli 1957 maakte dat het hele dorp onder de gemeente Wateringen kwam te vallen. Om dit te vieren hebben
inwoners en verenigingen uit Kwintsheul stapels foto's beschikbaar gesteld. Samen met een collectie landkaarten geeft de tentoonstelling een beeld van de
geschiedenis van het dorp door de jaren heen. Er is ruim aandacht voor de Heulse sport, de woningbouw, de veiling, de middenstand en het religieuze leven.

De expositie is te bezichtigen in Bibliotheek Wateringen, Dorpskade 3, tijdens openingstijden van de bibliotheek tot eind april 2018.

De feestelijke viering van 'Kwintsheul 60 jaar grenzenloos' is mogelijk gemaakt door een bijdrage van Fonds Westland in het kader van de Glazen Pluim.


Tentoonstelling "Kwintsheul begrensd"


Verwijderen van de grenspaal tussen Wateringen en Naaldwijk in de Kerkstraat in Kwintsheul op 1 juli 1957. Foto: collectie Historisch Archief Westland.


In 2017 is de eenwording van het dorp Kwintsheul uitgebreid gevierd. Het opschuiven van de gemeentegrenzen op 1 juli 1957 maakte dat het hele dorp onder
de gemeente Wateringen kwam te vallen. Het laatste deel van het feestprogramma is een expositie in De Kastanjehof van de Historische Werkgroep
Oud-Wateringen & Kwintsheul.

Inwoners en verenigingen uit Kwintsheul hebben stapels foto's beschikbaar gesteld. Samen met een collectie landkaarten geeft de tentoonstelling een beeld van
de geschiedenis van het dorp door de jaren heen. Er is ruim aandacht voor de Heulse sport, de woningbouw, de veiling en het religieuze leven.

De expositie wordt feestelijk geopend door wethouder Theo Duijvestijn, voormalig tuinder in Kwintsheul, op vrijdag 16 februari 2018 om 16.30 uur. Hierna is
de tentoonstelling nog drie weekenden te zien. De expositie is geopend op zaterdag en zondag tot en met 4 maart van 13.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

De feestelijke viering van 'Kwintsheul 60 jaar grenzenloos' is mogelijk gemaakt door een bijdrage van Fonds Westland in het kader van de Glazen Pluim.